F.A.Q.

1.   What we can measure with VOLL TEST mod. IKG-02?

-We can measure and define the specific resistance of the skin, in some particular points.

 

2.     What the measurements shows?

-Measurements shows the energetic condition of the measured organ, or system.

 

3.     What we can see with healthy organ?

-We can see the normal organ condition, 40-60 units, the pointer has to be in the middle of the scale.

 

4.  What we can see when there is an inflamation?

-The Voll Test Machine will show 60-100 units.

 

5. КАКВО СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ ПОДТИСНАТА ФУНКЦИЯ?

 - ПОКАЗАНИЕ 20-40 ед.

 

6. If the correct medicine is found?

-ПОКАЗАНИЕТО СТАВА НОРМАЛНО (40-60 ед).

   

     7. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА  СИГНАЛА?

      -РЕЗОНАНС МЕЖДУ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ЧОВЕКА

      И ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВОТО.

 

     8. АКО ОРГАНЪТ НЕ ПОНАСЯ ВЕЩЕСТВОТО?

     - ПОКАЗАНИЕТО СЕ ОТДАЛЕЧАВА ОТ НОРМАЛНОТО.

 

     9. АКО ДВЕ ВЕЩЕСТВА СИ ПРЕЧАТ ВЗАИМНО?

-         ЕФЕКТЪТ ИМ СЕ УНИЩОЖАВА, ПОКАЗАНИЕТО СЕ   

ВЛОШАВА.

 

    10. АКО ДВЕ ВЕЩЕСТВА СА СЪВМЕСТИМИ?

ПОКАЗАНИЕТО ОСТАВА В НОРМАТА.

    

    11.МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА СИ НАПРАВИ ТЕСТ САМ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ?

    - ДА, ОСОБЕНО ЛЕСНО Е САМИ ДА СЕ ТЕСТВАТЕ

      ЗА АЛЕРГИИ И НЕПОНОСИМОСТ КЪМ ХРАНИ.